Χοληδόχος κύστη και χοληφόρα

Γενικές πληροφορίες

Το ήπαρ ή συκώτι είναι ο μεγαλύτερος μονοφυής αδένας του σώματος μας με βάρος περίπου 1,5 kgr. Μια από τις λειτουργίες του είναι η παραγωγή και η έκκριση της χολής από τα κύτταρά του, η οποία συμβάλλει στην απορρόφηση του λίπους των τροφών από το έντερο μας.

Η παραγόμενη χολή μεταφέρεται από ένα σύστημα διαδοχικά μεγαλύτερων σωλήνων εντός του ήπατος (ενδοηπατικά χοληφόρα), σε ένα σύστημα σωλήνων εκτός του ήπατος (εξωηπατικά χοληφόρα) και τελικά στο λεπτό έντερο.

Με το σύστημα αυτό εξασφαλίζεται η διακοπτόμενη παροχή χολής στο έντερο, ενώ η παραγωγή της από το ήπαρ είναι συνεχής. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός τόπου αποθήκευσης (χοληδόχος κύστη) και ενός μηχανισμού αποκλεισμού στο τοίχωμα του εντέρου (σφιγκτήρας του Oddi) που λειτουργούν συντονισμένα.

Στην νηστεία, ο σφιγκτήρας του Oddi είναι συνεσπασμένος και η παραγόμενη χολή παλινδρομεί στην χοληδόχο κύστη όπου αποθηκεύεται και συμπυκνώνεται.

Μετά από ένα λιπαρό γεύμα μας όμως, η άμεσα διαθέσιμη χολή δεν επαρκεί για την απορρόφηση του λίπους της τροφής οπότε προκαλείται σύσπαση της χοληδόχου κύστης και χρησιμοποίηση της αποθηκευμένης εκεί χολής.

Εξεταστείτε έγκαιρα

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Εξετάστε έγκαιρα την περίπτωση σας, και μαζί θα επιλέξουμε τη βέλτιστη λύση.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
2018-05-02T12:02:00+00:00