Θυρεοειδικός όζος 2018-05-02T16:53:27+00:00

Θυρεοειδικός όζος

Ως θυρεοειδικός όζος περιγράφεται κάθε διακριτή βλάβη μέσα στο παρέγχυμα του θυρεοειδούς αδένα.
Εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, σε αναλογία 4:1. Η συχνότητα του επίσης αυξάνει με την ηλικία, την έκθεση του ατόμου σε ακτινοβολία και την μειωμένη πρόσληψη ιωδίου με τις τροφές.
Στην συντρηπτική πλειψηφία των περιπτώσεων είναι καλοήθης. Ένα 5% περίπου των περιπτώσεων αφορά καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ

* Όζος >1 cm θεωρείται κλινικά σημαντικός και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

* Όζος <1 cm χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς.

Στοιχεία από το ιστορικό και την φυσική εξέταση που εγείρουν την υποψία κακοήθειας είναι:

  1. Ηλικία <20 ή >60 ετών,
  2. Ανδρικό φύλο,
  3. Ιστορικό ακτινοβολίας στον τράχηλο,
  4. Θετικό οικογενειακό ιστορικό,
  5. Πρόσφατη εγκατάσταση βράγχους φωνής, δυσφαγίας ή δύσπνοιας,
  6. Ψηλαφητοί τραχηλικοί λεμφαδένες.

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ

Λήψη ιστορικού του ασθενούς,
Φυσική εξέταση,
Αιματολογικό έλεγχο (TSH, αντιθυρεοειδικά αντισώματα),
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς,
Παρακέντηση/βιοψία δια βελόνης (FNA) εάν απαιτηθεί.

Εξεταστείτε έγκαιρα

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Εξετάστε έγκαιρα την περίπτωση σας, και μαζί θα επιλέξουμε τη βέλτιστη λύση.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ