Κήλες

Γενικές πληροφορίες

Κήλη καλείται η προβολή οποιουδήποτε σπλάχνου που φυσιολογικά βρίσκεται στην κοιλία, διαμέσου χάσματος ή ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος.

Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος παρατηρούνται στο 5% περίπου των ενηλίκων και η αποκατάστασή τους αποτελεί μια από τις συχνότερες χειρουργικές επεμβάσεις.

Από πλευράς αιτιολογίας μια κήλη μπορεί να είναι:

– Συγγενής (υπήρχε από την γέννηση του ατόμου)
– Επίκτητη (δημιουργήθηκε αργότερα στην πορεία της ζωής του).

Οι συγγενείς κήλες εμφανίζονται συνήθως σε νεαρά άτομα και το σημείο από το οποίο προβάλλουν είναι κατά κανόνα κάποια φυσιολογική “οπή” η οποία αποφράχθηκε ατελώς κατά την γέννηση τους. Συχνότερες είναι οι βουβωνοκήλες και οι ομφαλοκήλες.

Για παράδειγμα μια συγγενής βουβωνοκήλη οφείλεται σε ατελή απόφραξη της φυσιολογικής “οπής” διαμέσου της οποίας “κατεβαίνουν” οι όρχεις σε έναν άνδρα, από την κοιλία που βρίσκονται όταν είναι έμβρυο, στο όσχεο.

Οι επίκτητες κήλες εμφανίζονται συνήθως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με συχνότερες αιτίες τις πολλαπλές εγκυμοσύνες, την παχυσαρκία, την πάροδο της ηλικίας και την χρόνια δυσκοιλιότητα. Όλες οι παραπάνω καταστάσεις συμβάλλουν στην αυξημένη πίεση επί του κοιλιακού τοιχώματος του ατόμου, το οποίο καθίσταται σταδιακά λιγότερο ισχυρό από το φυσιολογικό.

Από κλινικής πλευράς οι κήλες διακρίνονται σε:

Ανατασσόμενες, στις οποίες το προπίπτον σπλάχνο επανέρχεται στην προηγούμενη θέση του μέσα στην κοιλία μετά από ήπιους χειρισμούς,
Μη ανατασσόμενες, η ανάταξη των οποίων με την πάροδο του χρόνου γίνεται αδύνατη λόγω της δημιουργίας συμφύσεων,
Περισφιγμένες, μη ανατασσόμενες κήλες οι οποίες “στραγγαλίζονται” με αποτέλεσμα την νέκρωση του περιεχομένου τους. Απαιτούν άμεση χειρουργική αντιμετώπιση εντός 12 ωρών.

Τέλος, από πλευράς εντόπισης κατά σειρά συχνότητας διακρίνονται σε:

  • Βουβωνοκήλες
  • Μετεγχειρητικές κήλες
  • Μηροκήλες
  • Ομφαλοκήλες
  • Επιγαστρικές κήλες

Εξεταστείτε έγκαιρα

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Εξετάστε έγκαιρα την περίπτωση σας, και μαζί θα επιλέξουμε τη βέλτιστη λύση.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
2018-05-02T11:36:55+00:00