Ομφαλοκήλη 2018-05-02T12:00:33+00:00

Ομφαλοκήλη

Ομφαλοκήλη καλείται η πρόπτωση-προβολή οργάνου της κοιλίας στην περιοχή του ομφαλού (γνήσιες ομφαλοκήλες) ή πέριξ αυτού (παρομφαλική κήλη). Είναι συχνότερη στις γυναίκες με συνήθεις προδιαθεσικούς παράγοντες τις πολλαπλές εγκυμοσύνες και την παχυσαρκία.

 

ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΧΕΙ

Οι περισσότερες ομφαλοκήλες είναι αρχικά ασυμπτωματικές και αναγνωρίζονται σαν μια διόγκωση/εξόγκωμα στην περιοχή του ομφαλού, η οποία “εξαφανίζεται” σε κατάσταση ηρεμίας του, όταν πχ.ξαπλώσει.
Οι ομφαλοκήλες με στενά στόμια σχετίζονται συχνά με οξύ πόνο κατά την άρση βάρους, τον βήχα ή το πτάρνισμα.

 

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ

Επιπλοκή της ομφαλοκήλης αλλά και κάθε κήλης είναι η περίσφιξή της, δηλαδή ο “στραγγαλισμός” του οργάνου που προβάλλει με αποτέλεσμα την διακοπή της αιματώσεως του και την νέκρωσή του.
Και στην ομφαλοκήλη ο κίνδυνος περίσφιξης δεν είναι μικρός λόγω του μικρού συνήθως εύρους του στομίου της κήλης σε σχέση με το μέγεθος του προπίπτοντος οργάνου.
Η κλινική εικόνα του ασθενούς στην περίπτωση αυτή και ειδικά εάν το περιεχόμενο της κήλης είναι έντερο, είναι “θορυβώδης” με έντονο πόνο στην περιοχή, πυρετική κίνηση και εικόνα ειλεού με εμέτους, διάταση της κοιλίας και απουσία αερίων και κοπράνων. Απαιτείται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση διότι ένα “στραγγαλισμένο” έντερο χρειάζεται περίπου 6 ώρες μέχρι να αρχίσει να νεκρώνεται.

 

ΠΟΤΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΤΑΙ

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι με την πάροδο του χρόνου κάθε κήλη θα αυξηθεί σε μέγεθος, ο πόνος θα είναι συχνότερος και εντονότερος και η πιθανότητα επιπλοκών μεγαλύτερη, συστήνεται στον ασθενή η χειρουργική διόρθωση το συντομότερο δυνατόν.
Ακόμα και σε ασθενείς με σοβαρές συνοδές παθήσεις πχ.καρδιοπάθειες, συνιστάται η προγραμματισμένη χειρουργική αποκατάσταση της κήλης με την κατάλληλη προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς.
Σε κάθε περίπτωση η χειρουργική επέμβαση για την επιδιόρθωση μιας περισφιγμένης κήλης σε επείγουσα βάση εγκυμονεί πάντα περισσότερους κινδύνους για τον ασθενή από μια προγραμματισμένη.

 

ΠΟΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ

Η θεραπεία της ομφαλοκήλης είναι πάντα χειρουργική. Οι συνηθέστερες χειρουργικές τεχνικές είναι:

– Η ανοιχτή μέθοδος με την χρήση πλέγματος, στην οποία διενεργείται συνήθως μια μικρή τομή περίπου 3-4 cm εντός του ομφαλού, γίνεται σύγκλειση του χάσματος και τοποθετείται πλέγμα αφού πρώτα αναταχθεί το περιεχόμενο της κήλης εντός της κοιλίας. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 30-45 min και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο συνήθως εντός 24 ωρών.

Πλεονεκτήματα:

  1. Μικρότερης διάρκειας χειρουργική επέμβαση άρα και χορηγούμενης αναισθησίας στον ασθενή.
  2. Δυνατότητα εκτέλεσης της επέμβασης υπό τοπική αναισθησία για ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν για κάποιο λόγο γενική αναισθησία.
  3. Μικρότερης βαρύτητας μετεγχειρητικές επιπλοκές (αιμάτωμα, συλλογή υγρού κάτω από το δέρμα, μόλυνση του τραύματος).

Μειονεκτήματα:
Σε μεγάλες ομφαλόκηλες ο πόνος άμεσα μετά το χειρουργείο μπορεί να είναι  μεγαλύτερος σε σχέση με την λαπαροσκοπική αποκατάσταση.

– Η λαπαροσκοπική μέθοδος, η οποία διενεργείται μέσω 3 τομών στο δέρμα μεγέθους 0,5-1 cm απ΄όπου εισέρχονται η κάμερα και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Τοποθετείται επίσης πλέγμα αφού προηγουμένως ανατάξουμε την κήλη και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο συνήθως εντός 24 ωρών.

Πλεονεκτήματα:

  1. Συνήθως μικρότερος πόνος άμεσα μετά το χειρουργείο.
  2. Προτιμάται συνήθως σε μεγάλες ομφαλοκήλες λόγω του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος.

Μειονεκτήματα:

  1. Μεγαλύτερης διάρκειας χειρουργική επέμβαση άρα και χορηγούμενης αναισθησίας στον ασθενή.
  2. Απαιτείται χορήγηση γενικής αναισθησίας.
  3. Μεγαλύτερης βαρύτητας μετεγχειρητικές επιπλοκές (τραυματισμός ενδοκοιλιακών οργάνων).

 

ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής μεθόδου θα πρέπει να είναι το αντικείμενο συζήτησης-συνεννόησης με τον ιατρό ο οποίος θα αξιολογήσει τις εκάστοτε συνθήκες και την κατάσταση υγείας του κάθε ασθενή.

Εξεταστείτε έγκαιρα

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Εξετάστε έγκαιρα την περίπτωση σας, και μαζί θα επιλέξουμε τη βέλτιστη λύση.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ