Μετεγχειρητική κήλη 2020-06-08T14:52:48+00:00

Μετεγχειρητική κήλη

Μετεγχειρητική κήλη καλείται η πρόπτωση-προβολή οργάνου της κοιλίας μέσω ουλής που σχηματίστηκε από προηγούμενη εγχειρητική τομή. Αποτελούν τον δεύτερο σε συχνότητα τύπο κήλης μετά την βουβωνοκήλη, με ποσοστό 10-16% επί του συνόλου των κηλών.
Υπολογίζεται ότι το 10% περίπου των κοιλιακών επεμβάσεων έχουν ως αποτέλεσμα μετεγχειρητικές κήλες.
Συχνότερα αίτια εμφάνισης τους είναι η μετεγχειρητική μόλυνση του τραύματος, η προχωρημένη ηλικία του ασθενούς, η παχυσαρκία και η κακή χειρουργική τεχνική.
Έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό υποτροπής, το οποίο μπορεί να φθάσει και το 50% σε μεγάλες μετεγχειρητικές κήλες.

ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΧΕΙ

Οι περισσότερες μετεγχειρητικές κήλες είναι αρχικά ασυμπτωματικές και αναγνωρίζονται σαν μια διόγκωση/εξόγκωμα επί παλαιάς ουλής, η οποία μπορεί να “εξαφανίζεται” σε κατάσταση ηρεμίας του ασθενή, όταν πχ.ξαπλώσει.
Με την πάροδο του χρόνου όμως και λόγω της παρουσίας συμφύσεων από το προηγούμενο χειρουργείο, η ανάταξή τους γίνεται δυσκολότερη και συνοδεύεται από πόνο.

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ

Επιπλοκή της μετεγχειρητικής κήλης αλλά και κάθε κήλης είναι η περίσφιξή της, δηλαδή ο “στραγγαλισμός” του οργάνου που προβάλλει με αποτέλεσμα την διακοπή της αιματώσεως του και την νέκρωσή του.
Εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο περίσφιξης ιδιαίτερα όσο μικρότερο είναι το παθολογικό χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος.
Η κλινική εικόνα του ασθενούς στην περίπτωση αυτή και ειδικά εάν το περιεχόμενο της κήλης είναι τμήμα εντέρου, είναι “θορυβώδης” με έντονο πόνο στην περιοχή, πυρετική κίνηση και εικόνα ειλεού με εμέτους, διάταση της κοιλίας και απουσία αερίων και κοπράνων. Απαιτείται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση διότι ένα “στραγγαλισμένο” έντερο χρειάζεται περίπου 6 ώρες μέχρι να αρχίσει να νεκρώνεται.

ΠΟΤΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΤΑΙ

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι με την πάροδο του χρόνου κάθε κήλη θα αυξηθεί σε μέγεθος, ο πόνος θα είναι συχνότερος και εντονότερος και η πιθανότητα επιπλοκών μεγαλύτερη, συστήνεται στον ασθενή η χειρουργική διόρθωση το συντομότερο δυνατόν.
Ακόμα και σε ασθενείς με σοβαρές συνοδές παθήσεις πχ.καρδιοπάθειες, συνιστάται η προγραμματισμένη χειρουργική αποκατάσταση της κήλης με την κατάλληλη προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς.
Σε κάθε περίπτωση η χειρουργική επέμβαση για την επιδιόρθωση μιας περισφιγμένης κήλης σε επείγουσα βάση εγκυμονεί πάντα περισσότερους κινδύνους για τον ασθενή από μια προγραμματισμένη.

ΠΟΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ

Η θεραπεία της επιγαστρικής κήλης είναι πάντα χειρουργική. Οι συνηθέστερες χειρουργικές τεχνικές είναι:

– Η ανοικτή μέθοδος με την χρήση πλέγματος, στην οποία διενεργείται τομή επί της παλαιάς ουλής, γίνεται σύγκλειση του χάσματος και τοποθετείται πλέγμα αφού πρώτα αναταχθεί το περιεχόμενο της κήλης εντός της κοιλίας.

Πλεονεκτήματα:

  1. Εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα του μεγέθους ή του αριθμού των μετεγχειρητικών κηλών.
  2. Μικρότερης βαρύτητας μετεγχειρητικές επιπλοκές (αιμάτωμα, συλλογή υγρού κάτω από το δέρμα, μόλυνση του τραύματος).

Μειονεκτήματα:
Σε μεγάλες μετεγχειρητικές κήλες ο πόνος άμεσα μετά το χειρουργείο μπορεί να είναι  μεγαλύτερος σε σχέση με την λαπαροσκοπική αποκατάσταση.

– Η λαπαροσκοπική μέθοδος, η οποία διενεργείται μέσω 3 τομών στο δέρμα μεγέθους 0,5-1 cm απ΄όπου εισέρχονται η κάμερα και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Τοποθετείται επίσης πλέγμα αφού προηγουμένως ανατάξουμε την κήλη.

Πλεονεκτήματα:

  1. Συνήθως μικρότερος πόνος άμεσα μετά το χειρουργείο.
  2. Δυνατότητα εντοπισμού πολλαπλών μικρών χασμάτων.

Μειονεκτήματα:

  1. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ασθενείς όπως για παράδειγμα ασθενείς με εκτεταμένες ενδοκοιλιακές συμφύσεις, με μεγάλες υποτροπιάζουσες κήλες ή με εντεροδερματικά συρίγγια και στομίες.
  2. Μεγαλύτερης βαρύτητας μετεγχειρητικές επιπλοκές (τραυματισμός ενδοκοιλιακών οργάνων).

 

ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής μεθόδου θα πρέπει να είναι το αντικείμενο συζήτησης-συνεννόησης με τον ιατρό ο οποίος θα αξιολογήσει τις εκάστοτε συνθήκες και την κατάσταση υγείας του κάθε ασθενή.

Εξεταστείτε έγκαιρα

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Εξετάστε έγκαιρα την περίπτωση σας, και μαζί θα επιλέξουμε τη βέλτιστη λύση.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ